Program TV

Piątek, 21 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
17:00 KARUZELA SZTUKI II Festiwal Twórczości dla Dzieci 2018
18:00 XXII Festyn Kaszubski – Rewa 2018
19:25 „Leniwa królewna” Teatr Rodzice i Nauczyciele – dzieciom 2018
20:05 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 2
21:50 V Festiwal Piosenki Romantycznej 2018 – Część 2
23:05 HAMLET William Shakespeare – Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 2018
01:05 Blok powtórkowy

Sobota, 22 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
10:00 Dzień Jedności Kaszubów – Kosakowo 18 marca 2018 r.
11:00 Uroczyste otwarcie ulicy Derdowskiego
11:25 IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Św. Janie Pawle II – 2018
12:40 Gminny Dzień Dziecka – Kosakowo 2018
13:25 KARUZELA SZTUKI II Festiwal Twórczości dla Dzieci 2018
14:25 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 1
16:15 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 2
18:00 XV Uroczystość Odsłonięcia Pamiątkowych Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 2018
18:55 XXII Festyn Kaszubski – Rewa 2018
20:20 „Leniwa królewna” Teatr Rodzice i Nauczyciele – dzieciom 2018
21:00 HAMLET William Shakespeare – Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 2018
23:00 Kosakowskie Disco Granie 2018
00:35 Blok powtórkowy

Niedziela, 23 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
10:00 XXII Festyn Kaszubski – Rewa 2018
11:25 V Festiwal Piosenki Romantycznej 2018 – Część 1
13:20 V Festiwal Piosenki Romantycznej 2018 – Część 2
14:35 „Leniwa królewna” Teatr Rodzice i Nauczyciele – dzieciom 2018
15:15 Uroczyste otwarcie ulicy Derdowskiego
15:40 Dzień Jedności Kaszubów – Kosakowo 18 marca 2018 r.
16:40 HAMLET William Shakespeare – Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 2018
18:40 KARUZELA SZTUKI II Festiwal Twórczości dla Dzieci 2018
19:40 Gminny Dzień Dziecka – Kosakowo 2018
20:25 Kosakowskie Disco Granie 2018
22:00 Dożynki Gminno-Powiatowe 2017
00:05 Blok powtórkowy

Poniedziałek, 24 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
17:00 Kosakowskie Disco Granie 2018
18:35 XXII Festyn Kaszubski – Rewa 2018
20:00 „Leniwa królewna” Teatr Rodzice i Nauczyciele – dzieciom 2018
20:40 XV Uroczystość Odsłonięcia Pamiątkowych Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 2018
21:35 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 1
23:25 HAMLET William Shakespeare – Teatr Młodzieżowy Gminy Kosakowo 2018
01:25 Blok powtórkowy

Wtorek, 25 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
17:00 XXII Festyn Kaszubski – Rewa 2018
18:25 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 2
20:10 Kosakowskie Disco Granie 2018
21:45 Gminny Dzień Dziecka – Kosakowo 2018
22:30 XV Uroczystość Odsłonięcia Pamiątkowych Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 2018
23:25 Dzień Jedności Kaszubów – Kosakowo 18 marca 2018 r.
00:25 Blok powtórkowy

Środa, 26 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
17:00 KARUZELA SZTUKI II Festiwal Twórczości dla Dzieci 2018
18:00 IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Św. Janie Pawle II – 2018
19:15 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 1
21:05 Kosakowskie Disco Granie 2018
22:40 „Leniwa królewna” Teatr Rodzice i Nauczyciele – dzieciom 2018
23:20 Dzień Jedności Kaszubów – Kosakowo 18 marca 2018 r.
00:20 Blok powtórkowy

Czwartek, 27 września 2018r.
07:00 Informacyjny blok planszowy
17:00 XV Uroczystość Odsłonięcia Pamiątkowych Tablic w Ogólnopolskiej Alei Zasłużonych Ludzi Morza 2018
17:55 X Festiwal Piosenki Dziecięcej – 2018 część 1
19:45 Gminny Dzień Dziecka – Kosakowo 2018
20:30 IV Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o Św. Janie Pawle II – 2018
21:45 Kosakowskie Disco Granie 2018
23:20 V Festiwal Piosenki Romantycznej 2018 – Część 1
01:15 Blok powtórkowy

pogorze-koncert